ewch i'r PRIF gynnwys

amdanom妮

rydym YN brifysgol uchelgeisiol交流arloesol格达gweledigaeth feiddgar一个strategol WEDI EIN lleoli mewn prifddinas hardd一个llewyrchus。美EIN hymchwil o'r RADD flaenaf YNŸ5ED safle ymysg prifysgolion YNŸ杜YN fframwaith rhagoriaeth ymchwil 2014 AR gyfer ansawdd交流AIL AR gyfer dylanwad。 rydym YN darparu profiad addysgol rhagorol AR gyfer EIN myfyrwyr。

WEDI EIN gyrru甘greadigrwydd一个chwilfrydedd,rydym YN ymdrechu我gyflawni EIN rhwymedigaethau cymdeithasol,diwylliannol交流economaidd我gaerdydd,我gymru,AC i'r比亚迪。

Update your details

Ÿffordd ymlaen:EIN cyfeiriad strategol

EIN huchelgais YW BOD ymhlithý100°brifysgolion gorau'r比亚迪a'r 20 uchaf炔ÿ渡。 darllenwch ragor上午EIN cyfeiriad strategol A'N pwyslais AR ymchwil,addysg一个myfyrwyr,rhyngwladol A'N cenhadaeth ddinesig。

湄EIN hacademyddion A'N hymchwilwyr WEDI ennill llaweröanrhydeddau一个gwobrau sy'n cydnabod EU harloesi a'u darganfyddiadau。

%as_asset:asset_thumbnail_alt%

datblygiadau'r campws

rydym炔datblygu'r campws AR HYNöbryd炔rhan o'r gwaith uwchraddio mwyaf ARýcampws ERS ​​cenhedlaeth - buddsoddiadö£600米炔EIN dyfodol。

rydym YN ymrwymedig我hyrwyddo cydraddoldeb AR平Ÿbrifysgol交流协会EIN霍尔gymuned YN manteisioØ盖尔poblogaethØfyfyrwyr gwahanol一个thalentog。

美prifysgol Caerdydd的YN brifysgol hynod boblogaidd YNŸ杜...美ganddi ENW DA上午ymchwil o'r RADD flaenaf交流mae'n rhoi profiad ardderchog i'w myfyrwyr。

大学指南2018 电报