ewch i'r PRIF gynnwys

KESS 2

湄ysgoloriaethau sgiliau'r economi wybodaeth,(KESS 2)炔cefnogi cymwysterau doethurol,硕士一个graddau meistr ymchwil YM mhob prifysgol库姆交流炔CAEL EU noddi甘bartneriaid allanol YNG nghymru。

美KESS 2 YN F输入sgiliau lefel uwch数字读出器gymru gyfan,丹arweiniad prifysgol班戈AR跑Ÿ部门addysg uwch盈nghymru。 mae'r F输入wedi'i hariannu'n rhannol甘raglen cronfa gymdeithasol ewrop llywodraeth库姆。

meini prawf allweddol

 • rhaid datblygu prosiectau ymchwil ARŸ何秀兰格达phartner allanol sydd wedi'i leoli盈 nghymru AC sy'n gallu dangos巴德i'r rhanbarth hwnnw。
 • rhaid我brosiectau FOD YN gysylltiedigâsectorau economaidd sy'n CAEL欧盟blaenoriaethu甘lywodraeth库姆:
  • tgch a'r economi ddigidol
  • 碳ISEL,egni a'r amgylchedd
  • gwyddorau bywyd交流iechyd
  • uwch beirianneg fecanyddol一个deunyddiau
 • OS byddwch炔derbyn ysgoloriaethau kess2 mae'n rhaid ICHI盖尔cyfeiriad gartref neu的waith mewn奥达尔berthnasol YNG nghymru(gorllewin NEU dwyrain)平移fyddwch炔gwneud CAIS一个chofrestru。
Female scientist in laboratory

gwybodaeth我ddarpar fyfyrwyr

rhagorØwybodaeth上午Ÿkess2 presennol sy'n cynnig gwobrau博士,MRES一个硕士一个ariannir YN llawn我fyfyrwyr cymwys。

AR gyfer partneriaid一个goruchwylwyr

SUT瘿艾希比讷fanteisioøKESS II,甘gynnwys cymhwysedd一个SUT我wneud CAIS。

SUT我ymgeisio

gwahoddir ceisiadau上午brosiectiau博士生但哪raglen kess2 dwyrain。 mae'r CAIS YN CAEL EI AGOR我brosiectau格达busnesau巴赫chanolig一个phartneriaid毛尔YNŸ部门preifat YN unig。 ÿdyddiad CAU AR gyfer ceisiadau YW 5 gorffennaf 2019。

gellir cyflwyno ceisiadau AR gyfer硕士一MRES gorllewin一个dwyrain AR unrhyw bryd。 bydd blaenoriaeth YN CAEL EI我的投资回报率 gynigion MRES一个硕士格达chwmnïaumeicro,bbachau,sefydliadau elusennol一个phartneriaid部门茅尔。

mae'n rhaid我oruchwylwyr academaidd gysylltu gyda'u swyddfeydd ymchwil / ymchwil OL-raddedig EU hysgol WRTH baratoi ceisiadau - dylid cyflwyno ceisiadau drwy swyddfa'r ysgol academaidd i'r academi ddoethurol 格达chymeradwyaeth年ysgol。

lawrlwythwychÿ ffurflen盖斯prosiect 我wneud CAIS。

bydd blaenoriaeth YN CAEL EI的投资回报率我bartneriaid部门preifat一个phartneriaid sydd希dderbyn cyllid kess2 blaenorol。

lleoedd gwag kess2 cyfredol.

cysylltwch镍

埃丝特草甸

rheolwr proseict cyllid一个chydymffurfio

EIN harianwyr

美ysgoloriaethau sgiliau'r economi wybodaeth YN F输入sgiliau lefel uwch库姆gyfan丹arweiniad prifysgol班戈AR跑Ÿ部门addysg uwch盈nghymru。 mae'r F输入wedi'i hariannu'n rhannol甘raglen cronfa gymdeithasol ewrop llywodraeth库姆AR gyfer gorllewin库姆a'r cymoedd。