ewch i'r PRIF gynnwys

canolfanÿcyfryngau

canolfanÿcyfryngau

rydym YN cydnabod ROL bwysigŸcyfryngau YN cyfathrebu EIN cyfnewidiadau,cyflawniadau一个dyheadau交流rydym YN ceisio hwyluso'r gwaith HWN pryd bynnagŸbo'n bosibl。


datganiadau'r cyfryngau

sylwadau swyddogol AR ddigwyddiadau一个datblygiadau AR吸引ÿbrifysgol。


lleoliadau ffilmio

canllawiau AR gomisiynu fideo一个rhestr o'r partneriaid cynhyrchu年ymddiriedwn ynddynt

cysylltiadau

celfyddydau,dyniaethau一个gwyddorau cymdeithasol

凯蒂bodinger

E-博斯特:
bodingerk1@caerdydd.ac.uk
ffôn:
44(0)29 2087 0862

gwyddorau biofeddygol一个bywyd

朱莉娅短

E-博斯特:
shortj4@caerdydd.ac.uk
ffôn:
44(0)29 2087 5596

gwyddorau ffisegol一个pheirianneg

迈克尔·毕晓普

E-博斯特:
bishopm1@caerdydd.ac.uk
ffôn:
44(0)29 2087 4499

pennaeth cyfathrebu

克里斯托弗·琼斯

E-博斯特:
jonesc83@caerdydd.ac.uk
ffôn:
44(0)29 2087 4731

dirprwy bennaeth cyfathrebu

维多利亚丹多

E-博斯特:
dandov2@caerdydd.ac.uk
ffôn:
44(0)29 2087 9074
炔darparu mynediad我sylwadau arbenigol,谷仓dadansoddiad gwybodus AR amrywiaethöfaterion ymchwil交流amserol。