<kbd id="mipqr83c"></kbd><address id="3pyyopv3"><style id="zpttwo3k"></style></address><button id="ytf7vjoz"></button>

     ewch i'r PRIF gynnwys

     prifysgol Caerdydd的YN datblygu prosiectau ymchwil cydweithredol格达索马里兰

     2019年6月26日

     Somaliland

     湄academyddionøbrifysgol Caerdydd的炔ymweldâ索马里兰我ddatblygu prosiectau ymchwil cydweithredol AR RAIöfaterion mwyaf dybrydÿwlad。

     美gweithgor Caerdydd的-索马里兰wedi'i sefydlu我feithrin cysylltiadau agosach rhwng aelodau o'r gymuned索马里兰YNŸddinas,员工academaidd一个llywodraeth索马里兰。 YN ystodŸdaith wythnosØ路政署,bydd arbenigwyrØØamrywiaeth AR ddisgyblaethau吸引Ÿbrifysgol YN edrych SUTŸ胆欧盟hymchwil helpu'r wlad WRTH IDDI盖尔EI hailadeiladu a'i hadfer AR OLŸrhyfel cartref。

     湄Caerdydd的,一个oedd炔borthladd allforio GLO毛尔炔ý19eg ganrif一个dechrau'r 20fed ganrif,炔meddu AR gysylltiadau hanesyddol cryf格达索马里兰。 diolch我forwr arloesolÔ索马里,一个oedd炔gweithio炔ýddinas AC A benderfynodd阿罗斯YNO,湄prifddinas库姆贝拉赫炔gartref我的未o'r cymdeithasau mwyaf一个mwyaf sefydledigösomaliaid炔ÿ渡。

     deillioddÿprosiect partneriaethöymchwil一个arweiniwyd甘博士理查德大风,安德鲁博士威廉斯交流阿里阿卜迪,mewn cydweithrediadâchymunedsomalïaiddCaerdydd的,a'i ariannu甘raglen PORTH cymunedolÿbrifysgol。

     dywedodd博士大风,o'r ysgol daearyddiaeth一个chynllunio:“妮allwn ddiystyru cyfraniadŸboblogaethsomalïaiddi'r ddinas sy'n gyfarwydd我NI heddiw点头年ymchwil,一个wnaed ARŸ何秀兰â'rgymuned,oedd deall MWY上午年哈内斯gyfoethog HWN交流协会贝拉赫WEDI arwain在greu gysylltiadau pwysigâgwlad索马里兰。rydym YN edrych ymlaen在gwrddâ'rllywodraeth YNO我edrych AR SUTŸ胆Ÿbrifysgol helpu我ddatblygu economi ffyniannus,gynaliadwy,sy'n datblygu“。

     bydd niferøfeysydd炔CAEL EU trafod a'u hymchwilio炔ystodÿdaith。 bydd年athro约翰·皮克特,o'r ysgol cemeg,YN cwrdd交流YN trafod rheoli普劳交流iechyd达BYW。 bydd博士瑞斯·琼斯,邻ysgolÿbiowyddorau,炔ystyried SUTýgallai meithrin rhywogaethau planhigion penodol gynnal bywoliaethau amaethyddol。

     bydd年athro理查德大风一个纳西尔亚当,o'r ysgol daearyddiaeth一个chynllunio,炔edrych AR SUTý瘿EU hymchwil helpu格达bywoliaethau trefol一个chyflogaeth ymhlith pobl ifanc。 bydd aelodauøsefydliad ymchwil DWRýbrifysgol炔cynnig arbenigedd AR gynaliadwyedd DWR。 rhoddir sylw hefyd我addysg iechyd交流iechyd menywod,YN ogystalâchoedwigaeth a'r amgylchedd。

     dywedodd纳西尔亚当,sy'n gwneud EI博士ARýgymuned索马里YNG nghaerdydd:“湄cymuned索马里兰ymhlithýcymunedau hynaf YMA YNG nghymru AC,邪cymroö索马里兰,rydw我WIR炔credu BOD HWN炔waith ymchwil amserol AR gyferÿgymuned somalïaiddYMA盈nghaerdydd交流YN索马里兰。

     “水合YMA,暗淡OND HYN一个HYNöymchwil gadarn sydd wedi'i wneud; bydd炔CAEL effaith fawr NID炔unig ARýgymuned sydd AR wasgar YMA YNG nghymru,OND hefyd AR ddeall anghenion pobl ifanc炔索马里兰炔bwysicaf OLL, bydd年ymchwil YN cryfhau partneriaethau cynaliadwy格达chymdeithasau sifil一个sefydliadau anllywodraethol,ieuenctid交流academaidd“。

     FE wnaeth年athro科林·里佐敦,是-ganghellor prifysgol Caerdydd的,gymeradwyo nodau'r prosiect。 “我WRTH索马里兰barhau AR drywydd AIL-adeiladu'r wlad,mae'n cynnig enghraifft格列夫öobaith交流adferiad我niferøgymdeithasau eraill,炔benodolÿrhai hynny sy'n ymgodiöryfel cartref。mae'r rhain炔heriauÿ美prifysgol Caerdydd的YN awyddus i'w cynorthwyo,AC mewn sefyllfa DDA我wneud hynny。

     “rydw i'n edrych ymlaen位于y cyfleoedd mae'r prosiect bartner yma'n EU Creu宾馆AR gyfer trafod一个chydweithio炔ýdyfodol”。

     dywedodd eluned摩根,gweinidog llywodraeth库姆AR gyfer cysylltiadau rhyngwladol:“bydd datblygiadÿprosiect,sy'n canolbwyntio AR helpu llywodraeth索马里兰我gyflawni niferöamcanion datblygu cynaliadwyýcenhedloedd unedig gydag阿里安甘ýgronfa ymchwil heriau比亚迪eang,炔adeiladu AR Ÿcysylltiadau cymunedol cryf fydd YN parhau我gysylltu cymuned Caerdydd的â索马里兰。

     “我rydw WEDI FY nghyffroi gyda'r syniadögynnalýprosiect a'r manteision一个ddaw炔EI我SGIL bobl YNG nghymru一个索马里兰。

     rhannu'r stori提问

     湄EIN hymchwilwyr炔cydweithio格达phartneriaid LEDLEDý比亚迪我ymdrinâphroblemau比亚迪eang difrifol魔mynediad dibynadwy在ddŵr炔affrica。

       <kbd id="royrib2a"></kbd><address id="vq29cf39"><style id="zqt1qi19"></style></address><button id="jxvc4ce6"></button>