<kbd id="mipqr83c"></kbd><address id="3pyyopv3"><style id="zpttwo3k"></style></address><button id="ytf7vjoz"></button>

     ewch i'r prif gynnwys

     Cyflwyno cymru i'r byd

     2016年11月18日

     Seremoni arwyddo Prifysgol. Caerdydd a Phrifysgol Xiamen
     O'R Chwith:Y Gwir Anrhydeddus Prif Weinidog Carwyn Jones AC,是Ganghellor YR Athro Colin Riordan,Prifysgol Caerdydd Ac Arlywydd朱,Prifysgol.厦门

     Heddiw,Mae Prifysgol. Caerdydd Wedi Llofnodi Cytundebe Partneriaeth Gyda Phrifysgol厦门I Cyd,Rhannu Carerion Gorau YM Myd Addysg,A Chreu Mwy O Gyfleedd I Gyfnewid myfyrwyr. A员工。

     Dywedodd YR Athro Colin Riordan,Is-Ganghellor Prifissgol Caerdydd:“Rydym Yn Hynod Falch O Ymestyn Ein Perthynas HirsefydlogÂ厦门。 Mae Partorageiaethau Rhyngwladol. Fel Hyn yn汉菲醇I'n gwaith byd-eang ac enw da Einhymchwil,ac Maent Yn Cyflwyno Cymru I'r Byd。“

     Llofnodwyd Y Cytundebe Gan Arlywydd朱 O Brifysgol厦门A'R arton Colin Riordan,Is-Ganghellor Prifysgol. Caerdydd,Gyda Phrif Weinidog Cymru Yn Bresennol。

     Meddai Arlywydd朱 O Brofysgol厦门:“Mae Ein Cytundebeb Newydd Gyda Phrifysgol Caerdydd Yn Seiliedig Ar Berthynas Hisefydlog A Chynhyrchiol,AC Rydym Yn Hynod Falch O'i Chryfhau Ymhellach ...”

     “rydym YN rhannu uchelgais rhygwladol Caerdydd的交流YN edrych ymlaen在gydweithio AR brosiectau newydd交流arloesol fydd YN gallu cynnig manteision我gymru一个tsieina。”

     Arlywydd朱 Prifissgol厦门

     CAERDYDD OEDD Y DDINAS GYNTAF YN Y DU I EFEILIOâ迪纳斯YN Tsieina PAN DDAETH YN BARTNEL _厦门DROS DRI DEG MLYNEDDYD YN乌纳尔。 ers hynny,mae prifysgolion caerdydd a厦门Wedi cydithio'n agos mewn nifer o feysydd ofysydd o ddiddordeb cyffredin,gan gynnwys meysydd o gryfder yng nghaerdydd fel催化。

     Dywedodd Carwyn Jones,Prif Weinidog Cymru.:“Rydw i'n Croseawu CytundebeB Heddiw Rhwng Prifysgol.ion Caerdydd A厦门A'R Cyfle I DDatgan Yn Glir Unvaith Eto Bod Croeso Bob Amser I Fyfyrwyr Cromor Yng Nghymru ...”

     “芳OL brexit,湄angen系统addysg uwch arnom sy'n rhoi rhwyd​​d hynt我sefydliadau gydweithioâ'igilydd LEDLEDý比亚迪。系统sy'ncaniatáu我fyfyrwyr deithio交流astudio mewn gwledydd eraill交流sy'n gwneud炔SIWR BOD库姆'帕拉,我groesawu pobl o dramor sydd am ddysgu a gweithio yma。“

     Carwyn Jones AC Prif Weinidog Cymru.

     “Rhaid I Ni Barhau I Gydweithio Fel Hyn。Byddwn yn gweithio gyda phydysgolion我wneud ynsiŵrbod Y pontydd hyn yn cael eu cynnal a'u cryfhau yn y blynyddoedd i ddod。”

     Dywedodd YR Athro Riordan:“Mae'r Cydithio Rydyn Ni'n ei Wneud Gyda Phartneriaid Acaded Ar绘制Y比亚迪ynhynhyrchu Ymchwil Sy'n Gallu Cael Effaith Go Iawn a Mynd i'r afaelÂhisiau byd-eang。美EIN perthynas厦门的eisoes YN helpu我greu dinasoedd MWY cynaliadwy甘FOD年ysgol daearyddiaeth一个chynllunio YN gweithio格达phrifysgol厦门AC athrofa cynllunio一个dylunio厦门我sefydlu canolfan ymchwil AR gyfer dinasoedd trigiadwy交流ecolegol。 Bydd ymchwil.wyr YN Y Ganolfan YN cydweithio i Edrych Ar Sut Y Gallwn Wella Ansawdd Bywyd Ac Ecoleg Dinasoedd Yn Tsieina AC YN Y Du Yng Nghyd-Destun TWF Twf Twf Twf Twf。“

     Prif Adeiladau, Prifissgol厦门
     Prifissgol厦门

     Roedd Creu SEFYDLIAD孔子YNG NGHAERDYDD YN 2008 YMHLITH ManteisionBlaenorol Y Berthynas Gynyddol Rhwng Caerdydd A厦门。 Mae'r sefydliad yn darparu rhaglen estynedig o addysg iaithtsieinëeg,yn hyrwyddo diwylliant tsieineaidd yng nghymru,交流Yn cefnogi cydweithio rhwng cymru a tsieina。 YN ogystal,美甘ysgol比讷Caerdydd的交流ysgol rheoli交流economeg prifysgol厦门gytundeb ffurfiol sy'n goruchwylio myfyrwyr博士ARÿ何秀兰。 Maent Hefyd Wedi Cyd-Drefnu Dau Symposiwm A Gynhaliwyd Yn厦门YN 2015 A Chaerdydd YN 2016。

     湄manteisionÿcytundeb newydd炔cynnwys datblygu hyfforddiant ARý何秀兰AR gyfer ymchwilwyr drwy GYD-oruchwylio myfyrwyr doethurol,炔ogystalâchronfa ARý何秀兰我ROI£1.2mo阿里安sbarduno AR gyferýprosiectau ymchwil cydweithredol sy'n gallu denu阿里安allanol一个Chreu Cysylltiadau Masnach Newydd I Gymru。

     “美partneriaethau,myfyrwyr员工rhyngwladol YN helpu prifysgolionŸ杜我gefnogieconomïaurhanbarthol,darparu sgiliau graddedig lefel uchel,YN ogystalâsicrhau cynaliadwyedd niferØgyrsiau AR lefel ranbarthol。美EIN nifer cynyddolØfyfyrwyr tsieineaidd hefyd YN cynyddu niferÿmyfyrwyr rhyngwladol O'R Radd Flaenaf Sy'n astudio. Yn Ein Prifysgol.。Maent YN DatlblyGu Sgiliau A Allai Fod O Fudd i'r du Yn Y C笔绘制,obery'n Uniongyrchol Drwy Brosiectau ymchwil. Ar Y Cyd Neu Drwy Ddodâbusnes ynôli “R wlad YN未列名ymlaen YN欧盟gyrfaoedd“。

     YR Athro Colin Riordan Llywydd AC是-Ganghellor,Prifysgol. Caerdydd

     Mae GaN Y Brefysgol Berthynas Hirsefydlogâ丽娜,Gyda 49 o Gysylltiadau Academaidd Ffurfiol rhyngddynt Yn Ogystalâchytundebau伴侣策略奖励y wlad ar gyfer ymchwil ar y cyd a chyfnewid myfyrwyr。

     我ddathlu'r bartneriaeth newydd格达phrifysgol厦门,perfformiodd COR siambr prifysgol Caerdydd的一个grŵpýcelfyddydau prifysgol厦门gyngerdd炔theatr里尔登史密斯,Caerdydd的,AR 17 tachwedd 2016炔ýdigwyddiad 'cipolwg AR tsieina' cyflwynoddgrŵpcelfyddydau prifysgol厦门ddawns draddodiadolö锡义,甘甘威尼斯黎明,苍我是一个cherddoriaeth优秀的filwrol。 AgoroddCôrsiambr prifysgol caerdydd y gyngerdd gyda chaneuon a gyfansoddwyd gan hubert parry。

     rhannu'r Stori Hon.

     OS OES Gennych DdiddordebeB Mewn Datblygu Perthynas Gyda Ni A Fyddech YN Hoffi Bod Yn Bartner,Ebostiwch Ni Gyda Manylion O'Ch Cynnig。

       <kbd id="royrib2a"></kbd><address id="vq29cf39"><style id="zqt1qi19"></style></address><button id="jxvc4ce6"></button>