<kbd id="mipqr83c"></kbd><address id="3pyyopv3"><style id="zpttwo3k"></style></address><button id="ytf7vjoz"></button>

     ewch i'r PRIF gynnwys

     是-strategaethau ymchwil

     Female researcher working in technical lab

     mae'r ffordd ymlaen 2018-23炔ýbrosesö盖尔EI adolygu'n strategol AR HYNÒbryd。 byddwn YN diweddaru'r tudalennau HYN YN ystod年hydref。

     湄甘brifysgol Caerdydd的broffil rhyngwladol魔prifysgol lwyddiannus,eang,ymchwil ddwys,一个gadarnhawyd drwy gyrraeddý泵uchaf炔REF 2014。

     EIN huchelgais AR gyferýcyfnod nesaf YW sicrhau EIN henw哒魔cymunedöysgolheigion gyda'r dychymyg,YR egni a'r gallu我greu'r dyfodol ARÿ何秀兰。 rydym上午盖尔·艾因cydnabod上午EIN harloesedd A'N cyfraniad在iechyd,cyfoeth,diogelwch一个LLES cenedlaethau'r dyfodol盈nghymru,YNÿ杜AC YN FYD-eang。

     rydym YN ystyried gwaith ymchwil amlddisgyblaethol,rhyngddisgyblaethol一个chymhwysol魔rhywbeth rhyng-gysylltiedig一个hanfodol我bawb,AC sy'n ceisio sicrhau rhagoriaeth YM mhob取消。

     adeiladu ARÿstrategaeth flaenorol

     roeddem YN法尔狮iawn格达chanlyniadau REF 2014中,oedd炔gosod prifysgol Caerdydd的ymysgýPUM sefydliad uchaf(炔seiliedig AR GPA)。炔ÿcyfnod炔dilyn canlyniad REF 2014 gwelwyd llwyddiant ymchwil炔parhau甘gynnwys cyhoeddiadau,prosiectau,partneriaethau newydd pwysig一个chynnydd cyson mewn incwm ymchwilöystod amrywiolÒgyllidwyr。美HYN YN cadarnhau我NI FOD gennym garfanØ人员ardderchog,sy'n cynhyrchu ymchwil交流effaith sy'n wirioneddol o'r RADD flaenaf。

     roedd 'ymchwil ymlaen 2015' 炔adlewyrchiad systematig o'n perfformiad炔REF 2014 llwyddoddýprosiect i'n galluogi我nodi'r HYN年oedd angen i'r brifysgol EI wneud我sicrhau canlyniad tebyg炔ýREF nesaf。

     byddwn炔parhau我weithio gyda'n partneriaid GW4我gyflawni ymchwil sy'n gystadleuol炔FYD-eang。 gyda'n gilydd,美gennym年adnoddau,Y gallu a'r cymhelliant ymchwil交流arloesedd,我sicrhau partneriaethau traws-部门datrys heriau比亚迪eang。

     研究 - 威尔士

     湄ymchwil炔ganolog i'n hunaniaeth A'N点头YW ennill EIN plwyf魔cymunedöysgolheigion syddâ'rdychymyg,YR egni a'r gallu我greu'r dyfodol ARÿ何秀兰。

       <kbd id="royrib2a"></kbd><address id="vq29cf39"><style id="zqt1qi19"></style></address><button id="jxvc4ce6"></button>